Solat lima waktu, penghapus dosa

Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang dari kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersiksa kotorannya walaupun sedikit ?

Para sahabat menjawab, Tidak akan tersisa sedikitpun kotorannya.

Beliau berkata; Maka begitulah perumpamaan shlat lima waktu, denganya Allah menghapuskan dosa.

HR. Bukhari No. 528