Sedekah di waktu pagi

Ketika hamba berada disetiap pagi, ada dua malaikat yang turun berdoa; Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin memberi nafkah pada keluarga). Malaikat yang lain berdoa; Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (meberi nafkah). HR. Bukhari dan Muslim